Život ohrožující stavy

Horečnatá onemocnění

Nádorová onemocněni

Terminální stádia progredujících onemocnění

Záněty v akutní fázi

Zhoršení základní diagnózy během terapie

Nesouhlas s léčbou

Nepřekonatelný strach z koně- fóbie

Nezhojené dekubity

Alergie na srst koně, prach