V letošním roce 2019 bude tábor probíhat na Chloumku u Dobrovice. Je určen pro děti od 6 do 12 let, výjimky mimo toto rozpětí jsou možné po dohodě s organizátory. Oproti minulým letům není letošní tábor věnován dětem s handicapem z naší ambulantní hipoterapie, ale dětem zdravým.  Letos je tábor financován z dotací MPSV z Fondu na podporu zaměstnanosti, proto budou prioritně přijímány děti s trvalým bydlištěm v MAS Boleslavsko a děti s oběma rodiči v zaměstnaneckém poměru. 

Tábor probíhá po dobu 5 dní, vždy od 7 do 17hod. Strava je zajištěna v podobě 3 jídel (dvě svačiny a oběd), pitný režim je zajištěn nepřetržitým přísunem pitné vody a dalších nápojů jako je čaj, ovocná šťáva atd.

Hlavním programem tábora je jízda na koni, výtvarné tvoření, společenské hry. Dále pak cvičení jógy, procházky po okolí atd…Navštíví nás také canisterapeutický tým z Milovic, kde si děti vyzkoušejí plnění úkolů s pejsky.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2016

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2017

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2019