Hipoterapie patří do skupiny metod hiporehabilitace a fyzioterapie, využívá se v ní přirozené mechaniky koňského hřbetu. Během pohybu koně v kroku vznikají v koňském hřbetu pohybové impulsy, které dokáží ovlivnit motorické vzory pohybu v CNS(centrální nervová soustava) klienta.

Posadíme-li na koňský hřbet člověka, je nucen se tomuto pohybu podřídit a přizpůsobit, přijmout jeho tempo, rozsah, směr a jehozměny. Je-li břemenem člověk s porušenou pohybovou koordinací, který je schopenpoddat se tomuto koňskému diktátu, přijímá akord pohybu koně se všemi jeho tóny. Právě díky podobnosti pohybu koně a člověka tak dochází k tomu, že břemeno-jezdec-klient se na koňském hřbetu přizpůsobuje nabízenému pohybu podle koňských pravidel. Když je klient pohybově postižen a kůň zdráv, stačí pouze přijmout to, co kůň nabízí. Rázem se tělo pohybuje na zdravých, byť koňských nohách. Svalové napětí je nuceno reagovat, přizpůsobit se zdravé symetrii. Stejné změny nastávají v držení těla. Dříve příliš stažené svaly nyní dovolují změnu nastavení jednotlivých tělních segmentů, kloubů, uvolní tělo do nového rozsahu hybnosti. Člověk sedící na koňském hřbetu zažívá to, co v důsledku úrazu či vrozené vady už dlouho, nebo nikdy nezažil. ZDRAVÝ POHYB.