Ve spolupráci s Centrem přítomnosti Duhová (www.duhova.eu) jsme v roce 2016 uspořádali celkem dva turnusy integračního příměstského tábora s hipoterapií. V „Duhovce“ jsme měli krásné prostředí, ať už venku nebo uvnitř altánu, jurty, kavárny nebo tělocvičny. Integrovali jsme děti s handicapem mezi děti zdravé nebo možná naopak. Každopádně děti spolupracovaly, pomáhaly si a učily se navzájem.

Program byl nabitý. Kromě hipoterapie, která byla zpravidla 2x denně, jsme se věnovali výtvarnému tvoření. Děti si tak každý den odnášely domů nějaký výrobek ve formě vlastnoručně zdobené tašky, lapače snů, větrníku apod. Koním jsme se věnovali i ze země, učili jsme se, jak je čistit, krmit, co se jim líbí i co rádi nemají. Kromě našich dvou hipoterapeutických kobylek Pepiny a Šuši jsme na čištění, krmení a mazlení využili i místní poničku Sněhuli, což velmi vítala. Abychom mohli na koních trénovat různé polohy a úkoly, cvičili jsme každé ráno jógu. To jsme během týdne vypilovali tak, že jsme si v pátek mohli vyzkoušet i jógové pozice v párech nebo skupinách. A to by to nebyl tábor, kdybychom neměli i táborové hry, velmi oblíbenou hrou se stala „čárkovaná“ nebo tajemná cesta po provázku. Atraktivním bodem programu byla také návštěva canisterapeutického týmu z Milovic, ať už přijel Aladin s Agátou nebo Dastík s Pegynkou. Děti nadšeně plnily úkoly spojené s pejsky,  a někteří si vyzkoušely i polohování.

Na druhém turnusu nás navíc navštívila paní Zelenková se svoji malou zoo. Děti si tak mohly vyzkoušet podojit kozu Emilku, pohladit agamu Huga nebo pana Kropáčka – velkou suchozemskou želvu. Taky si děti ověřily, že hadi nejsou slizcí, naopak moc příjemní a to,        i když je má člověk kolem krku, tak jako Bořka – krajtu klubíčkovou. Nejedno dítko večer přemlouvalo rodiče, že pořídit hada je naprostou nezbytností.

Oba turnusy jsme zakončili táborákem a opékáním buřtů za milé účasti rodičů.

Nabubřele si dovolíme tvrdit, že tábory se povedly.   Děti ráno nemohly nedočkavostí dospat, domů chodily spokojené a přislíbily účast i na příštím ročníku tábora. Co víc si jako pořadatelé můžeme přát.

Tábor se uskutečnil ve spolupráci a za podpory: 
Centrum přítomnosti Duhová
Jiří Kusý – kuchyně 
Ing. Jiří Hlaváč
Lumír Knytl – AQWANER, s.r.o.
« z 2 »