Terapeutická jednotka trvá 15-20 minut maximálně. Je to maximální možná doba, ze které má klient užitek. Hipoterapií chceme podporovat fyziologické (ty správné) motorické vzory, co nejlepší držení těla atd. to dítě zvládne maximálně po dobu 20 min, potom výkon klesá a dítě má tendenci sklouznout ke vzorům patologickým, a ty samozřejmě podporovat nechceme. Délka terapie je terapeutovi a ten se řídí podle schopností a možností dítěte i aktuálního stavu. Délka terapie tedy může být pokaždé jiná, většinou se začíná s kratším časovým úsekem, který se postupně prodlužuje.