Spolek jsme oficiálně založili na jaře roku 2015 s cílem poskytnout dětem v regionu možnost hipoterapie, protože jiná organizace zabývající se tímto druhem terapie v našem okolí nepůsobí.     Proč zrovna Equlibro? „Equi“ znamená „kůň“ a „librio“ je „rovnováha“ z toho tedy zkráceně Equilibro:)

S hipoterapií jsme začínali na rodinné farmě v Dražicích, kam za námi jezdili klienti nejen z okolí Benátek nad Jizerou, ale i Mladé Boleslavi a Milovic. Od srpna r.2018 jsme změnili působiště a naše činnost pokračuje na Chloumku (u Ml.Boleslavi). 

Jsme členy české hiporehabilitační společnosti (ČHS) a řídíme se oficiálně platnými standardy hipoterapie navrhované ČHS. Předsedkyně spolku fyzioterapeutka Mgr. Veronika Kolaříková úspěšně absolvovala certifikovaný kurz ČHS Hipoterapie.

Věnujeme se dětem od 6 měsíců věku s různými diagnozami jako je dětská mozková obrna, svalová hypotonie, inkontitnence, ADHD, mentální retargace, vývojová dysfáie nebo skolióza. Nechybí nám ani nájezdová rampa, takže omezení mobility našich klientů pro nás není překážkou. Využíváme terapeutické pomůcky,  jako jsou např. madla, speciální dečka na koně a míč, které slouží  ke zlepšení účinku hiporehabilitace.

Nesmíme zapomenout zmínit naše hipoterapeutické koně, kteří za nás odvádí nejpodstatnější kus práce. Pepinu, Sušenku, která s námi chodila terapii na Dražicích a nově také Rockyho.