Hipoterapii je možno dosáhnout:

•vzpřimeného drženi těla

•kontroly drženi hlavy

•symetrizace pohybu

•uvolněni pánve

•zvýšeni pohyblivosti kyčelnich kloubů

•odstraněni, upraveni vadného drženi těla

•zlepšeni pohyblivosti pletence pažniho

•vytvořeni aktivnich souhybů hornich nebo dolnich končetin

•zlepšeni koordinace

•zlepšeni zručnosti

•normalizaci svalového tonu

•facilitaci posturoreflexnich mechanismů

•vyvolání vzorce chůze a jeho reedukaci

•staré patologické pohybové vzorce nahradit standardními pohybovými stereotypy

• ovlivňovánipsychiky.

( Procházková, 2009)

Ortopedie

Skoliozy do 25°-30°dle Cobba

Hyperkyfozy,hyperlordozy

Svalové dysbalance

Chybný vývoj končetin

Následky úrazů končetin a páteře

Neurologie

Dětská mozková obrna

Spina bifida

Poliomyelitis

Svalové dystrofie

Mozkové a mišni trauma

Posttraumatická a degenerativní nervová onemocnění ve stabilizovaném stavu

Torticolis spastica

Senzomotorická postiženi

ADHD syndrom