Příměstský tábor je určen pro děti od 6 do 10 let, výjimky mimo toto rozpětí jsou možné po dohodě s organizátory tábora. Větší část tvoří děti, které navštěvují ambulantní hipoterapii u nás ve spolku a děti, pro které je hipoterapie vhodná jako léčebný prostředek. Nicméně se snažíme integrovat děti s handicapem mezi děti zdravé…nebo možná naopak. Děti spolupracují, pomáhají si a učí se navzájem.

Tábor probíhá po dobu 5 dní, vždy od 8 do 16:30hod. Strava je zajištěna v podobě 3 jídel (dvě svačiny a oběd), pitný režim je zajištěn nepřetržitým přísunem pitné vody a dalších nápojů jako je čaj, ovocná šťáva atd.

Hlavním programem tábora je hipoterapie, která je z pravidla 2x denně. Dále se děti věnují výtvarnému tvoření, společenským hrám, cvičení jógy…Dvakrát za turnus nás navštíví také canisterapeutický tým z Milovic, kde si děti vyzkoušejí plnění úkolů s pejsky a někteří také polohování.