O nás

Spolek jsme oficiálně založili na jaře roku 2015 s cílem poskytnout dětem v regionu možnost hipoterapie, protože jiná organizace zabývající se tímto druhem terapie v našem okolí nepůsobí.     Proč zrovna Equlibro? „Equi“ znamená „kůň“ a „librio“ je „rovnováha“ z toho tedy zkráceně Equilibro:)

Nyní za námi na rodinnou farmu v Dražicích jezdí klienti nejen z okolí Benátek nad Jizerou, ale i Mladé Boleslavi a Milovic.

Jsme členy české hiporehabilitační společnosti (ČHS) a řídíme se oficiálně platnými standardy hipoterapie navrhované ČHS. Předsedkyně spolku fyzioterapeutka Mgr. Veronika Hlaváčová úspěšně absolvovala certifikovaný kurz ČHS Hipoterapie.

Věnujeme se dětem od 6 měsíců věku s různými diagnozami jako je dětská mozková obrna, svalová hypotonie, inkontitnence, ADHD, mentální retargace, vývojová dysfáie nebo skolióza. Nechybí nám ani nájezdová rampa, takže omezení mobility našich klientů pro nás není překážkou. Využíváme terapeutické pomůcky,  jako jsou např. madla, speciální dečka na koně a míč, které slouží  ke zlepšení účinku hiporehabilitace.

Nesmíme zapomenout zmínit naše hipoterapeutické kobylky Šušu a Pepinu, které odvádějí nejpodstatnější kus práce s našimi malými klienty.

 

SPOLEK PRO HIPOTERAPII