Průběh hipoterapie

Po příchodu se dítě pod dohledem terapeutky a vodiče přivítá s koníkem, nasadí se helma a pásek. Poté následuje standardní hipoterapie. Využíváme několik poloh, při kterých může hipoterapie probíhat – v sedě ve směru jízdy, v sedě proti směru jízdy, leh na břiše, leh na břiše s oporou o lokty, o ruce atd. K ulehčení a udržení dané polohy používáme madla a míč. Některé děti mají možnost samy řídit koníka pomocí otěží, kdy vodič má koníka připnutého na vodítku a koriguje ho. Při ježdění si s dětmi povídáme, případně se snažíme napravovat výslovnost, například i za pomoci různých básniček.

Po ježdění mohou šikovnější děti zkusit s koníkem práci ze země na vodítku v rámci přípravy na AVK. Děti chodí s koněm přes kavalety, slalom mezi kužely, osmičky kolem pneumatik apod.

Na konci terapie po souhlasu vodiče smí děti pomazlit koníka a případně nakrmit. Děti učíme koníkovi vždy poděkovat za to, že je povozil. Poté sundáme pásek a helmu a děti s rodiči odchází.

SPOLEK PRO HIPOTERAPII